member-academic-staff-he

ד"ר מתן סינגר

מתן סינגר
פוסט דוקטורט

מתן סינגר הוא בעל תואר ראשון ושני בגאוגרפיה (האוניברסיטה העברית) ודוקטורט בתכנון ערים (אוניברסיטת מישיגן). מחקריו של מתן עוסקים בסוגיות של מדיניות ותכנון תחבורה, התנהגות נסיעות, מגורים ושימושי קרקע, ואנשים עם מוגבלויות. במהלך הפוסט דוקטורט מתן בוחן את דפוסי הנסיעות של אנשים עם מגבלויות קוגניטיביות ואת החסמים שלהם לשימוש בתחבורה ציבורית