מן העיתונות – סטודנטים

קיר מכוסה עיתונים וכסא הפוך

ידיעות מן העיתנות של סטודנטים בפקולטה: