מן העיתונות – סגל

קיר מכוסה עיתונים וכסא הפוך

ידיעות מן התקשורות לפי סדר כרונולוגי