בעלי תפקידים


פרופ"ח יאשה גרובמן
דיקן
אברהם יזיאורו יעל אלואיל

פרופ"מ יוסף ג'בארין

פרופ"ח אהרן שפרכר

ד"ר אברהם יזיאורו ד"ר יעל אלואיל
סגן דיקן למחקר סגן דיקן לתארים מתקדמים סגן דיקן לענייני הוראה סגנית דיקן לענייני סטודנטים להסמכה
וסגל בכיר וזוטר

פרופ"ח דפנה פישר גבירצמן פרופ"ח אסף שוורץ פרופ״ח קרל מרטנס פרופ' עזרי טרזי
ראש מסלול ארכיטקטורה ראש מסלול אדריכלות נוף ראש מסלול תכנון ערים ואזורים ראש מסלול עיצוב תעשייתי

פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן

ארכ' שמאי אסיף

פרופ"ח אהרון שפרכר

ראש המרכז ראש המרכז ראש מרכז מו"פ
לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון לחקר העיר והאזור ע"ש פיליפ ואתל קלצניק