אודות הפקולטה

מבט ציפור על פקולטה לארכיטקטורה בטכניון והבניין ליד

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נוסדה בשנת 1924, כאשר הטכניון פתח לראשונה שעריו, ועד היום היא משמשת מסגרת ייחודית להכשרה מקצועית של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכנני ערים ואזורים מעצבים תעשייתיים ושל חוקרים בתחומים אלה. כיום נלמדים בפקולטה המקצועות הבאים: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף – בלימודי הסמכה; ארכיטקטורה ובינוי ערים, תכנון ערים ואזורים ועיצוב תעשייתי – בלימודי מוסמכים. עם כ- 850 הסטודנטים אשר רשומים בפקולטה בכל זמן נתון, (מהם כ- 350 בלימודי מוסמכים), מהווה הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים מוסד יוקרתי וייחודי להשכלה גבוהה ולהכשרת אדריכלים, אדריכלי נוף, מעצבים תעשייתיים ומתכנני ערים ואזורים בישראל.

הפקולטה שמרה תמיד על רמה גבוהה מאד, הן של לימודים אקדמיים ומחקר והן של הכשרה מקצועית. הייעוד של הפקולטה הוא להכשיר אנשי מקצוע, שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יהיו גם בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות, הסביבה ולצורכי החברה. על כן, תכנית הלימודים מדגישה לא רק את ההיבטים העיצוביים של האדריכלות ואדריכלות הנוף, אלא גם את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים – תרבותיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים והמשפטיים הקשורים בהתערבות האדם בסביבה הפיזית.

החל משנת הלימודים תשע"ו, תציע הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים בטכניון תכנית לימודים חדשה ועדכנית לתואר כפול בארכיטקטורה. תכנית הלימודים הותיקה והמובילה בארץ מותאמת לצרכים של המאה ה-21, ומאמצת סטנדרטים בינלאומיים גבוהים בתכנים ובמבנה חדשים. התכנית החדשה תופעל לכל הסטודנטים שיתחילו את לימודיהם בשנה הבאה (תשע"ו) ותאפשר מעבר אליה גם לסטודנטים הלומדים במסלול היום.

קישור לפרטים אודות הטכניון.