פרוייקטי גמר אדריכלות נוף תשע"ז | סטודיו חקלאות טריטוריאלית – LandBasics