פרוייקטי גמר אדריכלות תשע"ז | סטודיו טכנולוגיה מחוללת הנדסה, פרט וחומר