פרוייקטי גמר אדריכלות תשע"ז | סטודיו נוילנד – אוטופיות כאן ועכשיו