המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון

המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון

המרכז לחקר המורשת הבנויה הוא מיזם ראשון מסוגו בישראל. תחילתו ביחידה לתיעוד אדריכלי שהוקמה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ב-1975, והפכה למרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה על ידי פרופ׳ גילברט הרברט ב-1990. בשנים האחרונות עומדת בראש המרכז פרופ״ח אלונה נצן שיפטן והתחדשה בו פעילות הוצאת הספרים וקליטת אוספים חדשים.

משנת 2017 פועל המרכז בשמו החדש, המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון, וזוכה לתמיכתה הנדיבה של משפחת ארנסון. בשנה זו עמד בראש המרכז פרופ׳ שמאי אסיף. המרכז שוכן בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ומקיים קשר הדוק עם כל מסלולי הפקולטה. המרכז מהווה בית מחקרי לחוקרים ולסטודנטים העוסקים בחקר המורשת הבנויה על היבטיה השונים. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם הארכיון ההיסטורי של הספרייה המרכזית בטכניון, הספרייה לארכיטקטורה ובינוי ערים ע"ש​ עזר​​​יאלי, הספרייה הלאומית ועם מוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם.

מטרתו של המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון לבסס ולטפח לימוד מעמיק של מסורות עיצוב, תכנון ובניה של המרחב הבנוי, שהוטמעו בנוף מהתקופה העתיקה ועד התקופה המודרנית והעכשווית. לימוד כזה יבטיח את הבנת התפקיד המרכזי של תכנון ועיצוב מבנים, נופים, ערים ואזורים, בהתפתחות החברה, ואף ינכיח את עושרו ומסריו של העבר כהשראה ובסיס בתכנון ועיצוב המרחב הבנוי בהווה ובעתיד ובשימור מכבד ומפרה של ערכיו לדורות.

החתירה למימוש מטרות המרכז מתקיימת בשלושה אפיקי הפעולה המרכזיים של המרכז: מעבדת המחקר, הארכיון והוצאת הספרים.

מעבדת המחקר תומכת בחוקרים ואנשי מקצוע ומקדמת את הלימוד והתיעוד של המרחב הבנוי בישראל. ככזה, מקדמת המעבדה מחקרים בנושאים וסוגיות הנוגעים להיסטוריה ולתאוריה של הסביבה הבנויה על מאפייניה השונים. כמו כן מעודדת המעבדה מחקרים העוסקים בלימוד של ההקשר הים תיכוני והמזרח תיכוני כפי שזה משתקף בארכיטקטורה, בבנייה ובנוף, כמו גם במסורות הערביות של התכנון, הבניה והנוף. מעבדת המחקר מציעה לחוקרים, שתחום עיסוקם המורשת הבנויה, סיוע בגיוס משאבים ושירותי ייעוץ ועריכה מדעית.

ארכיון מציל ומאכסן אוספים בסיכון, ותומך בתיעוד של ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, אורבניזם ומסורות בנייה בישראל. המרכז מבנה את אוספיו העכשוויים והעתידיים לאור אפיונים ארכיוניים מקצועיים ופועל לשיקום מסמכים יקרי ערך. הארכיון פועל במטרה להבטיח שהאוספים שהופקדו בידיו יישמרו בתנאים נאותים, ויסופקו להם שירותים ארכיוניים מקצועיים. הצוות המקצועי של הארכיון מגן, מעבד, ומנגיש את המסמכים הנוגעים לסביבה הבנויה בישראל לחוקרים, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב.

ארכיון המרכז כולל בתוכו את האוספים הבאים (או חלקם): אוסף אדריכל פרופ׳ אלכסנדר ברוולד, אוסף ד"ר אדריכל גדעון קמינקא, אוסף מהנדס גד לנדאו, אוסף אדריכל מקס לב, אוסף אדריכל פרופ' יוחנן רטנר, אוסף תיקי מידע על כמאתיים אדריכלים שפעלו ופועלים בישראל, אוסף עבודות סטודנטים החל משנות השישים, אוסף מפות וצילומי אוויר בתקופות שונות, אוסף נגטיבים על זכוכית מהתקופה המנדטורית ואוסף ספרי הוצאת המרכז. בשנים האחרונות התקבלו בארכיון האוספים הבאים: אוסף אדריכל שמואל יבין, אוסף אדריכלית הנוף רות אניס, חלקו הטכניוני של אוסף אלכסנדר קליין ואוסף אדריכלים אורה ויעקב יער. בחודשים הקרובים יקוטלג הארכיון במלואו ורישום האוספים יהיה זמין באינטרנט.

בית ההוצאה לאור של המרכז מעסיק צוות עורכים ומעצבים ובתכניתו לבסס בשנים הקרובות את הוצאתן של מספר סדרות. סדרת המחקר, המפרסמת מחקרים מקוריים של חברי הפקולטה וחוקריה, סדרת עדות המפרסמת דברים בשם אמרם (ספר ראשון, החיים והארכיטקטורה מאת יעקב יער יצא לאור ב2016), סדרת מסמך המנגישה חומרי ארכיון ראשוניים (ספר ראשון, אפוריה מאת ירמי הופמן והדס נבו-גולדברשט יצא לאור בספטמבר 2017), סדרת סוגיה העוסקת בתמות משמעותיות במחקר ההיסטורי האדריכלי וסדרות נוספות. הוצאת מרכז המחקר יוזמת שיתופי פעולה עם חוקרים ואנשי מקצוע על בסיס אוספים בארכיון. כמו כן, משמשת ההוצאה ככלי לעידוד יוצרים לתרום את אוספיהם לארכיון המרכז.

אתר מרכז (בבנייה) :ahrc.net.technion.ac.il

מידע

ארכיון המרכז פתוח לקהל הרחב בתיאום מראש בלבד, בימים:

א’ – 13:15-16:15

ב׳ – 12:15-16:15

ג׳ – בתיאום מראש

ד׳ – 8:15-13:15

ה׳ – 8:15-16:15

לפרטים נוספים ולתיאום ביקור בארכיון:

דוא”ל:moreshet@technion.ac.il

טלפון: 972-4-8294011

בניין אמדו, חדר 211, קרית הטכניון, חיפה 32000

בעלי תפקידים:

יו״ר המרכז: פרופ׳ אלונה נצן שיפטן – alona@technion.ac.il

מנהל המרכז: אלעד הורן – hornelad@gmail.com

מנהלת ההוצאה לאור: אורין שחר – oryans@tx.technion.ac.il

ארכיונאי: איתי קרן – itay.k@technion.ac.il

עורך מדעי: ד״ר צפריר פיינהולץ – ftzafrir@gmail.com