מעבדות בפקולטה

המעבדות הקיימות בפקולטה מספקות לסטודנטים ולסגל הזדמנות לפתח מיומנויות ולבצע מחקרים באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר הרלוונטיות לסביבה הבנויה.