מחקר

אנשים יושבים באודיטוריום

פעילויות המחקר ממלאות תפקיד מרכזי בחייהם של חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה.

המחקר, תחומית ורב תחומית, מתבצעת על ידי חברי סגל בודדים ותלמידיהם ועל ידי קבוצות מאורגנות בתור מרכזים ומעבדות. חלק מהמרכזים משתפים חברים מפקולטות אחרות בטכניון ומאוניברסיטאות אחרות. פעילות המחקר ממומנת על ידי תרומות מארגונים ישראלים ובינלאומיים שונים. מקורות המימון המובילים הינם – הקרן הלאומית למדע, הנציבות האירופית, כולל המועצה האירופית למחקר, הקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ופיתוח מדעי (GIF), ומענקים מהקרנות המשותפות בשם סקסוניה התחתונה והטכניון. תוצאות פעילות המחקר מתפרסמים בכתבי עת מדעיים, בינלאומיים, ספרים, דוחות מחקר ועבודות מזדמנות שפורסמו על ידי המרכזים והמעבדות.

רשימה של תזות הסטודנטים לתואר שני ושלישי מאז שנת 1990, שניתן למיין אותה לפי שמות של פקולטה ומנחה, יחד עם תקציר של כל תזה, נמצאת באתר של בית הספר לתארים מתקדמים בקישור הבא (כמו כן, מאתר זה אפשר לגשת אל הטקסט המלא של תזות מן השנים האחרונות).

מסמך המרכז נהלים ומידע שימושי בנושאי מחקר בפקולטה אפשר להוריד מכאן.

Faculty members, Emeriti and post-docs 2020