המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה

המרכז למחקר ולפיתוח בארכיטקטורה נוסד בשנות השמונים וגדל בהתמדה. נושאי המחקר בו מגוונים: אנרגיה בבניינים (כולל תאורה), דיור, היבטים חברתיים, מורפולוגיה, עיצוב עירוני, תיאוריה ובקורת בארכיטקטורה, ונושאים הקשורים בתכנון דיגיטאלי. הנושאים העיקריים שמומנו על-ידי משרדי הממשלה היו פיתוח של קוד אנרגטי לישראל, עקרונות תכנון ברמה עירונית, כולל פיתוח הנחיות לזכויות שמש. המרכז נותן חסות למחקרים של חברי סגל וחברי סגל נלווים וסטודנטים לתארים גבוהים.

 

מעבדות מחקר במסגרת המרכז: