תואר שני מקצועי בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכל רשום, 1.M.Arch)

יעדי התוכנית

תוכנית הלימודים משלבת ידע תכנוני מתקדם וידע מחקרי עדכני במטרה להכשיר בעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה אשר יירשמו כדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל.

הלימודים מיועדים להקנות ידע עיוני ומעשי רחב ככל האפשר, הדרוש להבנה, לניתוח ולפתרון בעיות תכנון מגוונות ולפיתוח כושר היצירה. 

תחומי הלימוד העיקריים הם: 

  • תכנון פיזי – ארכיטקטורה של מבנים, עיצוב עירוני, אדריכלות ירוקה, שימור חידוש בניינים, עיצוב פנים וריהוט, עיצוב המוצר, תכנון נוף ומשאבים טבעיים. 
  • מקצועות רקע לתכנון ועיצוב – עיצוב בסיסי, יחסי אדם-סביבה, אקלים ואנרגיה, שימושי מחשב בתכנון פיזי וארכיטקטורה דיגיטאלית, מורפולוגיה של המבנה, היבטים כלכליים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים בתכנון. 
  • טכנולוגיה של הבנייה – מבנה ופרטי בניין, חומרי בניין, קונסטרוקציות, בנייה מתועשת, מבנים מרחביים, מוצרים ואביזרי בנייה, מערכות שירות בניין, טכנולוגיה של בקרה אקלימית וסביבתית. 
  • תיאוריה, היסטוריה וביקורת של ארכיטקטורה ובינוי ערים – תולדות הארכיטקטורה בזמן העתיק ובעת החדשה, תיאוריות וזרמים בארכיטקטורה המודרנית, תולדות הארכיטקטורה בישראל במאה העשרים והעשרים ואחת, תיאוריה וביקורת הארכיטקטורה והעיצוב העירוני בארץ ובעולם. 

בוגרי התוכנית מקבלים את התואר מגיסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים 1 (1.M.Arch) המאפשר קבלת מעמד של אדריכל רשום בישראל. במהלך התואר, לאחר השלמת ארבע שנות לימוד, מקבלים הסטודנטים תואר ראשון במדעי הארכיטקטורה (.B.Sc).

התוכנית נפתחת בסמסטר חורף בלבד.

מבנה תוכנית הלימודים

משך הלימודים בתואר השני המקצועי הוא 12 סמסטרים במהלכם על הסטודנטים לצבור 240 נקודות.

המבנה הבסיסי של תוכנית הלימודים הוא כדלקמן: 

  • לימודי ליבה (שנים א' ו-ב')
  • לימודים תחומיים (שנים ג' ו-ד') 
  • לימודים מקצועיים ופרויקט גמר (שנים ה' ו-ו')

בתום ארבע שנות לימוד, ולאחר השלמת לימודים בהיקף של 160 נקודות, יקבלו הסטודנטים תואר מוסמך במדעים במדעי הארכיטקטורה (.B.Sc), שהוא תואר ראשון עיוני לא מקצועי, כאבן דרך לקראת השלמת התואר המקצועי בשנים החמישית והשישית. קבלת התואר הראשון מאפשרת לסטודנטים שיהיו מעוניינים בכך לעבור לאחת התוכניות האחרות, הלא מקצועיות, לתואר שני בפקולטה (תואר שני מחקרי בארכיטקטורה, בתכנון ערים ואזורים, באדריכלות נוף או בעיצוב תעשייתי) או להמשיך בלימודי תואר שני במוסד אחר.

מעבר מהשנה הרביעית לשנה החמישית מותנה בהשלמת 6 פרויקטים, בהם פרויקט אחד בעיצוב עירוני, וקורסי חובה וקורסי בחירה מחייבת אחרים, הנלמדים בארבע השנים הראשונות. תנאי למעבר לתואר שני הוא השלמת כל דרישות התואר הראשון (.B.Sc) בממוצע 80 לפחות. 

עם השלמת התואר יוכלו הסטודנטים לזכות גם בתעודת התמחות באחד מחמשת הנתיבים של מסלול ארכיטקטורה בפקולטה  – ארכיטקטורה ירוקה, היסטוריה ותיאוריה, טכנולוגיה, עיצוב עירוני ושימור.

דרישות קבלה

לכל המועמדים מחושב ציון סכם המהווה שקלול של שלושה מרכיבים:  

  • ציון פסיכומטרי רב תחומי או ציון SAT/ACT
  • ממוצע תעודת בגרות ישראלית או ציוני מכינת הטכניון או בחינות מחליפות בגרות מהארץ ומחו”ל
  • בחינת המיון בארכיטקטורה שמטרתה לשקף את היצירתיות של המועמדים ולבחון את יכולות ההתבוננות, הניתוח, ההתמצאות המרחבית וכושר ההבעה הגרפית והמילולית שלהם 

לחישוב סיכויי הקבלה ניתן להשתמש במחשבון זה

בוגרים מצטיינים בעלי תואר ראשון במקצועות העיצוב יוכלו להגיש מועמדות לקבלה ישירה לשנה ה' בתוכנית. קבלה ללימודים בדרך זו עשויה להיות תלויה בהשלמת קורסי חובה בתוכנית שלא נכללו בתואר שלמדו, ובלבד שהיקפם לא יעלה על 40 נקודות. השלמות בהיקף גדול יותר אינן מאפשרות קבלה ישירה לשנה ה'.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

טליה מג’אר, רכזת לימודי הסמכה, חדר 311, קומה 3, בניין אמדו, 04-8294006 arcstud@technion.ac.il