תואר שני מחקרי באדריכלות נוף (.M.Sc)

יעדי התוכנית

אדריכלות הנוף צוברת תנופה רבה ברחבי העולם. הדגש הגלובלי הנוכחי על נושא הקיימות מיקם את אדריכלות הנוף בחזית שיח התכנון העכשווי, תוך הצבת אתגרים מחקריים ומקצועיים חדשים. אדריכלות הנוף היא מקצוע רב־תחומי וחוצה תחומים אשר מטרתו ליצור סביבות חיים מעשירות, בריאות, רב תרבותיות ומקיימות. מטרת התואר השני המחקרי היא להכשיר מנהיגות מקצועית ומחקר פורץ דרך בתחום אדריכלות הנוף. הלימודים יעסקו בחידושים התאורטיים והמעשיים המתגבשים כיום בעולם בתחום אדריכלות הנוף ותחומי דעת הקשורים אליה, במטרה להטמיע ידע זה בפרקטיקה ובמחקר המקומי והעולמי, תוך התייחסות לתנאים המיוחדים של הארץ. 

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי מוטיבציה ויכולות גבוהות המחפשים אתגר מקצועי ואינטלקטואלי ובעלי רצון לקדם את תחומי הידע במקצוע ולחקור לעומק נושא מסוים של המחקר והפרקטיקה העיצובית. התואר השני באדריכלות נוף אינו תואר מקצועי ולכן אינו מעניק רישיון עבודה. בוגרי תואר שני באדריכלות נוף יוכלו להמשיך בלימודים לתואר שלישי במסלול לאדריכלות נוף או בכל מסלול מחקרי אחר בארץ. תוכנית הלימודים תזהה תחומי מחקר פורצי דרך באדריכלות נוף שיהוו גם תרומה משמעותית לפרקטיקה המקצועית באדריכלות נוף, וגם לתחום לידע ההולך ומצטבר על ניהול מקיים של הסביבה הפתוחה והבנויה. 

נושאי המחקר מגוונים וניתן לחלקם לשלושה תחומים מרכזיים: 

היסטוריה של אדריכלות הנוף: ההיסטוריה של אדריכלות הנוף בארץ מתמקדת בעיקר בהתהוות וביצירת הנוף המקומי, מהווה כר מחקרי פורה לבחינת תהליכים היסטוריים, ולבחינת קשרי הגומלין שבין עיצוב ותכנון הנוף לבין תחומי ידע אחרים. 

מערכות טבעיות כבסיס ליצירת סביבה מקיימת: לימוד וחקר המערכות הטבעיות, ערכיותן ופגיעותן יהווה בסיס למחקר בין תחומיים רבים, ביניהם: אקולוגיה של הנוף, שמירת טבע, שימור מגוון מינים ובתי גידול, ושילוב מערכות תשתית ארציות ואזוריות ברמה האסטרטגית והפיסית. 

תכנון ועיצוב המרחב הציבורי: לימוד וחקר דמות המרחב הציבורי, על תפקידיו המסורתיים והחדשים. בחינת המרחב הציבורי, תוך התייחסות ליחסי הגומלין בין האקולוגיה והחברה העירוניות במציאות הישראלית.

מבנה תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מציעה מסגרת של שתי שנות לימוד (או יותר) לתואר שני מחקרי באדריכלות נוף, המובילה לתואר מגיסטר למדעים באדריכלות נוף (.M.Sc) עם תזה מחקרית או תזה פרוייקטלית. 

בשני המקרים על הסטודנטים לצבור 44 נקודות אקדמיות (לא כולל השלמות) שמתוכם עבודת/פרוייקט התזה המחקרי מהווים 20 נק', קורסי הליבה 10 נק' וקורסי בחירה בהיקף של 14 נק' אקדמיות. 

מקצועות הליבה, כוללים קורסים בתיאוריות באדריכלות נוף, אקולוגיה וקורסי שיטות והכנה לתהליך המחקר שיותאמו ע"י ועדת הקבלה לכל סטודנט/ית ע"פ הרקע והכיוון המחקרי אותו יבחרו. מקצועות הבחירה יבחרו ע"י הסטודנט/ית מתוך רשימת המקצועות לתואר שני במסלול ופקולטה בהתאם לכיוון המחקר והעניין של הסטודנט ובפיקוח המנחה לתזה.

התוכנית תפעל תוך שיתוף פעולה עם הנתיבים המקבילים בתוכנית התואר השני בארכיטקטורה בפקולטה, ותשאף ליצירת שיתופי פעולה עם תוכניות ללימודי תרבות וגיאוגרפיה מחוץ לטכניון. 

סטודנטים ללא רקע באדריכלות נוף ידרשו ללמוד שלושה קורסי השלמה בהיקף כולל של עד 8 נק' בהתאם לרקע המועמד.

דרישות קבלה

התואר מיועד למוסמכי המסלול לאדריכלות נוף בעלי תואר .B.L.A ולסטודנטים מוסמכי מסלולים לארכיטקטורה בעלי תואר .B.Arch, המעוניינים לקדם את המחקר והידע הרלוונטי לאדריכלות הנוף. כמו כן יתקבלו בעלי תואר ראשון במקצועות ההנדסה, מדעי הטבע, החברה ומקצועות אחרים בבעלי זיקה לאדריכלות נוף. 

מאחר שהתואר הינו תואר מחקרי, המסלול ישקול רק בקשות של מועמדים שנפגשו עם חברי הסגל ויש להם כיוון מחקר ראשוני. 

ההחלטה על קבלה לתוכנית תתקבל לגבי כל מועמד על פי הישגיו והרקע הלימודי והמקצועי שלו בכפוף לקבלה על ידי בית הספר לתארים מתקדמים. בדרך כלל יתקבלו סטודנטים שממוצע הציונים שלהם בתואר הראשון הוא 80 ומעלה. במקרים חריגים, תשקול ועדת הקבלה של המסלול קבלת סטודנטים בממוצע נמוך יותר, אך שאינו נופל מ-75 (סף הקבלה של בית הספר לתארים מתקדמים). 

ההחלטה על הקבלה תכלול שקלול של המרכיבים הבאים: הצהרת כוונות, קורות חיים, וגיליון ציונים אשר יובאו לפני ועדת הקבלה של המסלול. בהצהרת הכוונת המועמדים יציינו את הרקע והמוטיבציות ללימודים ולמחקר באדריכלות נוף, את תחום המחקר אותו הוא רוצה המועמד/ת לחקור ומי מבין חברי הסגל מעוניין להנחות את מחקר התזה. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה. סטודנטים לתואר ראשון יכולים להגיש את מועמדותם (על תנאי) במהלך השנה האחרונה ללימודיהם, אך יוזמנו לראיון רק לאחר שעמדו בתנאים הסופיים הנדרשים.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר בן דוד, רכזת מוסמכים, בניין אמדו 312, 04-8294285, arcgrd@technion.ac.il 

פרופ"מ אסף שוורץ, ראש המסלול לאדריכלות נוף, חדר 605, קומה 6, בניין סגו, 04-8294106, shwartza@technion.ac.il