יצירת קשר

מבט על חלונות צד של פקולטה לטרכיטקטורה

לאור משבר נגיף הקורונה יינתן מענה טלפוני חלקי

מידע למתעניינים בתואר הראשון:

04-8295555, 077-8875555 |מרכז רישום וקבלה

מידע למתעניינים בתארים מתקדמים:

ar.g.ad@technion.ac.il | https://graduate.technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תואר ראשון בפקולטה:

04-8294005 |ar.ug.ad@technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תארים מתקדמים בפקולטה:

 04-8294285 | ar.g.ad@technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תואר שני מקצועי בארכיטקטורה בפקולטה:

077-8875549 | ar.gpro.ad@technion.ac.il

לשכת הדיקן:

 077-887-4001 |ar.dean.ad@technion.ac.il

מזכירות הפקולטה:

077-887-4003 | arcsec@technion.ac.il

מזכירות הוראה:

077-887-4009 | ar.teach.ad@technion.ac.il

הוראות הגעה לפקולטה לארכיטקטורה: